Angielskie idiomy pogodowe

Zacznijmy od jednego z najbardziej znanych kawałków muzycznych na  świecie Scorpions – Wind Of Change „Follow the Moskva Down to Gorky Park Listening to the wind of change An August summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change Piosenka Scorpions’ów to jeden z wielu przykładów wykorzystania słownictwa pogodowego w sposób metaforyczny. Przygotowaliśmy dla was kilka innych przykładów, zapraszamy do lektury … i wykorzystywania na co dzień. His dishonest policies towards the workers created a climate of distrust. The government reforms have created a climate of change. *nastrój nieufności/zmian The winds of change/discontent/democracy are blowing across the country. *wiatr(y)/nastrój zmian/niezadowolenia/democracy She has a very sunny disposition – she’s hardly ever miserable. Job prospects are sunny. *pogodne usposobienie Unfortunately, our plans met with a frosty reception. ‚You lied to me, didn’t you?’ she said icily. *chłodne przyjęcie / lodowato I’m snowed under with work – I’ll never get through it all in time. *być zawalonym pracą After the company accounts were examined, the manager left under a cloud of suspicion. *w cieniu podejrzeń Don’t let your love for him cloud your judgement. *zaciemnić ocene sytuacji After the long flight I was in a haze for a day or two. *zdezorientowany I’ve only a hazy idea what you mean. *mgliste pojęcie The truth is hidden in the mists of history. *w mrokach historii She looked at him misty-eyed – clearly in love. *mający łzy w oczach The article sparked off a whirlwind of speculation. *wir spekulacji/przypuszczeń They had a whirlwind romance. *szalony romans The horses thundered down the race track. *przebiegać z hukiem Thunderous applause followed his speech. (Note that thundery is used to describe stormy weather while thunderous describes a loud noise.) *gromkie brawa The soldiers were hit with a hail of bullets. *grad kul The Prime Minister was greeted with a hail/storm of abuse. *grad wyzwisk Skoro zaczęliśmy utworem muzycznym to i na nim skończymy, tym razem bardziej romantyczne klimaty. Joan Osborne – Heatwave