Egzamin ósmoklasisty – odpowiadamy na najczęstsze pytania – cz.2

 

Zapraszamy na druga część artykułu, w którym staramy się odpowiadać na najbardziej nurtujące pytania z zakresu egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli jeszcze nie czytaliście części 1 to koniecznie zapraszamy do lektury.

 

1.Rozwiązywałam z córką w 7 klasie zadania z egzaminu gimnazjalnego. Jaka będzie różnica w zadaniach między egzaminem gimnazjalnym, a ósmoklasisty?

  Błędnym byłoby powiedzieć, że zupełnie nic się nie zmieni. Największa różnica w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego, ale i chyba największe obawy, to zadania otwarte i ich ilość na egzaminie. Wiadomo, że w takich rodzajach zadań możliwe jest udzielenie kilku poprawnych odpowiedzi. W tym wypadku zawsze będzie jakaś grupa odpowiedzi, które będą akceptowalne i nadal będą mogły być zaliczone. Co to znaczy że odpowiedź jest akceptowalna? Znaczy to, że jest zgodna z poleceniem, pokazuje, że zdający poprawnie zrozumiał tekst.   Trzeba jednak pamiętać, że w części egzaminu „środki językowe” marginesu nie będzie. Tutaj będzie już wymagana stuprocentowa poprawność. Pytania otwarte będą stanowiły ok. 40-45% egzaminu. Jeżeli uczeń będzie chciał uzyskać bardzo dobre wyniki na egzaminie, będzie się musiał dobrze do niego przygotować.

2.Czy to oznacza, że znikną pytania zamknięte, które dominowały egzaminie gimnazjalnym na poziomie podstawowym?

Tak jak już wcześniej było wspomniane, zwiększy się liczba pytań otwartych, a co za tym idzie, zamkniętych będzie mniej. Trzeba się konsekwentnie przygotowywać do efektywnego posługiwania się językiem. Nie można liczyć na szczęście i “dobre strzały”, bo w  nowym egzaminie takie “możliwości” będą zredukowane do minimum.

3.Czy egzamin będzie miał poziomy trudności?

Egzamin będzie na jednym poziomie – nie będzie podziału na poziomy.  

4.Czy za złą odpowiedź moje dziecko dostanie punkty ujemne?

Nie, nie ma punktów ujemnych, dlatego zawsze warto podjąć próbę odpowiedzi. Podjęcie próby ma sens. Wiemy, że odpowiedzi niekoniecznie idealne są też akceptowalne.  

5.Czy uczniowie mogą sobie wybrać język?

Tak, mogą wybrać. Jest jeden warunek – język musi być językiem uczonym w danej szkole. Jeżeli przykładowa Kasia zna bardzo dobrze j.niemiecki, bo na przykład wychowała się w Niemczech, lub rodzinie niemieckojęzycznej, ale w jej szkole do wyboru są tylko angielski i hiszpański, to z języka niemieckiego nie może zdawać egzaminu. Może wybrać tylko z dwóch, których uczy się w jej szkole.  

6.Czy egzaminy zewnętrzne zapewniają zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty?

W polskim systemie edukacji nie ma takiej możliwości, zarówno przy egzaminie ósmoklasisty, jak i maturalnym.   Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów z serii ” Egzamin ósmoklasisty- i wiem wszystko”  

Co dalej po podstawówce – egzamin ósmoklasisty a kryteria przyjęć do szkoły średniej.

W tym roku szkolnym, tj. 2018/2019 podwoi się liczba kandydatów starających się o przyjęcie do szkoły średniej. Wynika to z faktu, iż w tym samym czasie o przyjęcie do  liceum czy technikum będą się starali absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum i powstałej po reformie szkoły podstawowej ośmioklasowej. Pewnie niejeden rodzic i uczeń chwyta się za głowę i zadaje sobie pytania:

„Co będzie decydowało o przyjęciu do liceum, technikum?”, „To dwa różne egzaminy, jak w takim razie uczniowie starający się o to samo miejsce będą oceniani?”,

„Jak będą przeliczane punkty, skoro część uczniów będzie zdawała egzamin gimnazjalny, a część ósmoklasisty?”.

Ten artykuł powstał specjalnie z myślą, aby rozwiać wszystkie wątpliwości.

W połowie września Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie www kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, jakie będą obowiązywały w całej Polsce przy rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych będzie miało takie same kryteria rekrutacyjne. Zupełnie inny będzie sposób przeliczania na punkty wyników egzaminów końcowych ze względu na ich rożny charakter.

 

Przyjrzyjmy się pierwszej części tabeli, czyli punktacji za świadectwo:

Jak widać, punktacja za świadectwo jest taka sama zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych. Oprócz szczególnych osiągnięć i aktywności pod uwagę będą brane oceny z j.polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów. Przedmioty te będą zależały od tego, do klasy o jakim profilu będzie chciał się zapisać uczeń, np.: dla przyjęcia do klasy o profilu biologicznym kluczowe znaczenie mogą mieć takie przedmioty jak biologia i chemia, a do humanistycznej WOS i język obcy. Szczegółowe informacje na ten temat wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć stronach www danej szkoły w zakładce „rekrutacja”.

 

Za daną ocenę będzie przysługiwała odpowiednia ilość punktów. I tak ocena:

 • celująca to 18 punkty;
 • bardzo dobra 17 punktów;
 • dobra 14 punktów;
 • dostateczna 8 punktów;
 • dopuszczająca 2 punkty.

 

Druga część tabeli do punkty za egzamin odpowiednio gimnazjalny i ósmoklasisty. Tutaj także maksymalnie można uzyskać 100 punktów:

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego nie będzie się brało pod uwagę wyniku z poziomu rozszerzonego z części językowej. Przeliczany będzie tylko poziom podstawowy.

Punktacja za egzamin gimnazjalny została rozbita na 5 kategorii:

 • j.polski;
 • historia i wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia, chemia, fizyka, geografia;
 • język obcy nowożytny.

Procent uzyskany z każdej z tych kategorii będzie przeliczany razy 0,2 – np. uczeń uzyskał z części językowej 75%, w tym przypadku otrzyma za tę cześć 15 punktów.

 

Egzamin ósmoklasisty to trzy części:
 • j.polski;
 • matematyka;

(tutaj wynik mnoży się razy 0,35)

 • oraz język obcy.

W tym wypadku wynik będzie się mnożyło razy 0,3.

Przykładowo: Emilia napisała egzamin z części polonistycznej na 70% = 24,5p. , matematycznej 55% = 19.25p. i językowej 80% = 24p, łącznie  uzyskując 67,75 punktów na 100 możliwych.

 

Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy uczniom i ich rodzicom wątpliwości związane z egzaminami na koniec szkoły podstawowej, gimnazjum i dalszą rekrutacją.

Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów z serii „Egzamin ósmoklasisty – i wiem wszystko”.

Egzamin ósmoklasisty – najczęstsze pytania cz.1

Egzamin ósmoklasisty – najczęstsze pytania cz.2

 

Egzamin ósmoklasisty – nie taki straszny jak go malują – odpowiadamy na najczęstsze pytania – cz.1

Egzamin ósmoklasisty zbliża się nieubłaganie.  W tym roku po raz pierwszy napiszą go uczniowie kończący ośmioletnią szkolę podstawową.
Jak każda nowość i ta niesie z sobą niepokój i niepoważność.
Specjalnie z myślą o obecnych i przyszłych ósmoklasistach i ich rodzicach przygotowaliśmy poradnik, gdzie odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania dotyczące egzaminu.
Zapraszamy na część pierwszą.

 

1.Czy znana jest już data egzaminu w tym roku szkolnym?

Tak znamy już datę. Egzamin odbędzie się od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. Część językowa uczniowie będą pisać 19 kwietnia, potrwa ona 90 minut.

2.Jaki będzie poziom egzaminu ósmoklasisty? Słyszałam, że trudniejszy niż gimnazjalny.

O poziomie trudności egzaminu krążą już różne legendy. Jedni mówią, że ma być trudniejszy niż gimnazjalny, inni zaś, że łatwiejszy – zbliżony do egzaminu szóstoklasisty.

Według materiałów przygotowanych przez ministerstwo, poziom egzaminu to A2+ / B1. Co to oznacza? Umiejętności produktywnych będzie się tyczył poziom A2+, natomiast poziom B1 – słuchania i czytania.

3.Egzamin za kilka miesięcy. Jak tu zdążyć, kiedy wymaga się takiego wysokiego poziomu od uczniów? Słyszałam, że B1 to poziom matury podstawowej?

Wiadomo, że byłoby nie fair żeby uczniowie, którzy zdają egzamin w tym roku, lub obecni siódmoklasiści, mieli ten sam rodzaj egzaminu co młodsze roczniki, które tego czasu mają zdecydowanie więcej.

Przez najbliższe dwa lata egzamin będzie na poziomie A2/A2+, a dopiero od roku szkolnego  2021/2022 poziom egzaminu wzrośnie do A2+/B1 i będzie dotyczył uczniów w tym właśnie roku zaczynających ósmą klasę, a dalej i następnych roczników.

4.Jak będzie wyglądał egzamin ? Podobno ma być aż 55 zadań!

Egzamin będzie się składał z około 12-15 zadań głównych. Licząc wszystkie podpunkty z dużych zadaniach, będzie ich razem ok. 45-55 i stąd właśnie ta magiczna liczba.

Na egzaminie będzie sprawdzanych 5 umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu;
 • znajomość funkcji językowych;
 • rozumienie tekstów pisanych;
 • znajomość środków językowych;
 • wypowiedź pisemna.
5.Czy trzeba będzie zdawać ustnie?

Na chwilę obecną nie jest planowane wprowadzenie egzaminu ustnego.

Rolę tę w pewnym sensie przejmują zagadnienia z działu funkcji językowych. To ten rodzaj zadań, który ma sprawdzić zdolność ucznia do posługiwania się językiem w codziennych sytuacjach. Może to być np. reakcja na pytanie: “Możesz mi pożyczyć tę książkę?”.

Na naszych zajęciach większość czasu poświęcamy na konwersacje, dlatego dzieciaki nie powinny mieć problemu z rozwiązywaniem zadań tego typu.

6. Skoro nie ma egzaminu ustnego, to po co uczyć mówienia? Nie wystarczy przerabiać samych testów?

Znajomość języka obcego w mowie i umiejętności komunikacji to podstawa dzisiejszym świecie. Przez konwersacje w grupie rówieśniczej uczniowie mają okazję najszybciej przyswoić język. Uczą się nowego słownictwa i struktur gramatycznych, które później wykorzystują w mowie, ale również mogą spokojnie zastosować tę wiedzę w zadaniach pisemnych.

7. Ile procent/punktów musi uzyskać uczeń aby zdać egzamin?

W przypadku egzaminu po szkole podstawowej nie ma podziału na zdany / niezdany, tak jak jest to w przypadku matury.

Egzamin zawsze jest zaliczony. Czy to na 8%, czy na 88%. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki egzaminu będą w dużym stopniu decydować o przyjęciu do szkoły średniej. I tylko osoby z bardzo dobrymi wynikami z egzaminu mają większą pewność, że dostaną się do takiej szkoły, do jakiej będą chcieli, a nie tylko do takiej, która ich zechce.

8.Czy egzamin ósmoklasisty będzie się różnił od gimnazjalnego?

Egzamin ósmoklasisty nie jest zupełnie nowym egzaminem, nie będzie tak zaskakujący jak by się to mogło wydawać. Część zadań będzie miała podobną formę, jak zadania na egzaminie gimnazjalnym na poziomie podstawowym.

 

Zapraszamy na część drugą.