Egzamin ósmoklasisty zbliża się nieubłaganie.  W tym roku po raz pierwszy napiszą go uczniowie kończący ośmioletnią szkolę podstawową.
Jak każda nowość i ta niesie z sobą niepokój i niepoważność.
Specjalnie z myślą o obecnych i przyszłych ósmoklasistach i ich rodzicach przygotowaliśmy poradnik, gdzie odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania dotyczące egzaminu.
Zapraszamy na część pierwszą.

 

1.Czy znana jest już data egzaminu w tym roku szkolnym?

Tak znamy już datę. Egzamin odbędzie się od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. Część językowa uczniowie będą pisać 19 kwietnia, potrwa ona 90 minut.

2.Jaki będzie poziom egzaminu ósmoklasisty? Słyszałam, że trudniejszy niż gimnazjalny.

O poziomie trudności egzaminu krążą już różne legendy. Jedni mówią, że ma być trudniejszy niż gimnazjalny, inni zaś, że łatwiejszy – zbliżony do egzaminu szóstoklasisty.

Według materiałów przygotowanych przez ministerstwo, poziom egzaminu to A2+ / B1. Co to oznacza? Umiejętności produktywnych będzie się tyczył poziom A2+, natomiast poziom B1 – słuchania i czytania.

3.Egzamin za kilka miesięcy. Jak tu zdążyć, kiedy wymaga się takiego wysokiego poziomu od uczniów? Słyszałam, że B1 to poziom matury podstawowej?

Wiadomo, że byłoby nie fair żeby uczniowie, którzy zdają egzamin w tym roku, lub obecni siódmoklasiści, mieli ten sam rodzaj egzaminu co młodsze roczniki, które tego czasu mają zdecydowanie więcej.

Przez najbliższe dwa lata egzamin będzie na poziomie A2/A2+, a dopiero od roku szkolnego  2021/2022 poziom egzaminu wzrośnie do A2+/B1 i będzie dotyczył uczniów w tym właśnie roku zaczynających ósmą klasę, a dalej i następnych roczników.

4.Jak będzie wyglądał egzamin ? Podobno ma być aż 55 zadań!

Egzamin będzie się składał z około 12-15 zadań głównych. Licząc wszystkie podpunkty z dużych zadaniach, będzie ich razem ok. 45-55 i stąd właśnie ta magiczna liczba.

Na egzaminie będzie sprawdzanych 5 umiejętności:

  • rozumienie ze słuchu;
  • znajomość funkcji językowych;
  • rozumienie tekstów pisanych;
  • znajomość środków językowych;
  • wypowiedź pisemna.
5.Czy trzeba będzie zdawać ustnie?

Na chwilę obecną nie jest planowane wprowadzenie egzaminu ustnego.

Rolę tę w pewnym sensie przejmują zagadnienia z działu funkcji językowych. To ten rodzaj zadań, który ma sprawdzić zdolność ucznia do posługiwania się językiem w codziennych sytuacjach. Może to być np. reakcja na pytanie: “Możesz mi pożyczyć tę książkę?”.

Na naszych zajęciach większość czasu poświęcamy na konwersacje, dlatego dzieciaki nie powinny mieć problemu z rozwiązywaniem zadań tego typu.

6. Skoro nie ma egzaminu ustnego, to po co uczyć mówienia? Nie wystarczy przerabiać samych testów?

Znajomość języka obcego w mowie i umiejętności komunikacji to podstawa dzisiejszym świecie. Przez konwersacje w grupie rówieśniczej uczniowie mają okazję najszybciej przyswoić język. Uczą się nowego słownictwa i struktur gramatycznych, które później wykorzystują w mowie, ale również mogą spokojnie zastosować tę wiedzę w zadaniach pisemnych.

7. Ile procent/punktów musi uzyskać uczeń aby zdać egzamin?

W przypadku egzaminu po szkole podstawowej nie ma podziału na zdany / niezdany, tak jak jest to w przypadku matury.

Egzamin zawsze jest zaliczony. Czy to na 8%, czy na 88%. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki egzaminu będą w dużym stopniu decydować o przyjęciu do szkoły średniej. I tylko osoby z bardzo dobrymi wynikami z egzaminu mają większą pewność, że dostaną się do takiej szkoły, do jakiej będą chcieli, a nie tylko do takiej, która ich zechce.

8.Czy egzamin ósmoklasisty będzie się różnił od gimnazjalnego?

Egzamin ósmoklasisty nie jest zupełnie nowym egzaminem, nie będzie tak zaskakujący jak by się to mogło wydawać. Część zadań będzie miała podobną formę, jak zadania na egzaminie gimnazjalnym na poziomie podstawowym.

 

Zapraszamy na część drugą.