W tym roku szkolnym, tj. 2018/2019 podwoi się liczba kandydatów starających się o przyjęcie do szkoły średniej. Wynika to z faktu, iż w tym samym czasie o przyjęcie do  liceum czy technikum będą się starali absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum i powstałej po reformie szkoły podstawowej ośmioklasowej. Pewnie niejeden rodzic i uczeń chwyta się za głowę i zadaje sobie pytania:

„Co będzie decydowało o przyjęciu do liceum, technikum?”, „To dwa różne egzaminy, jak w takim razie uczniowie starający się o to samo miejsce będą oceniani?”,

„Jak będą przeliczane punkty, skoro część uczniów będzie zdawała egzamin gimnazjalny, a część ósmoklasisty?”.

Ten artykuł powstał specjalnie z myślą, aby rozwiać wszystkie wątpliwości.

W połowie września Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie www kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, jakie będą obowiązywały w całej Polsce przy rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych będzie miało takie same kryteria rekrutacyjne. Zupełnie inny będzie sposób przeliczania na punkty wyników egzaminów końcowych ze względu na ich rożny charakter.

 

Przyjrzyjmy się pierwszej części tabeli, czyli punktacji za świadectwo:

Jak widać, punktacja za świadectwo jest taka sama zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych. Oprócz szczególnych osiągnięć i aktywności pod uwagę będą brane oceny z j.polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów. Przedmioty te będą zależały od tego, do klasy o jakim profilu będzie chciał się zapisać uczeń, np.: dla przyjęcia do klasy o profilu biologicznym kluczowe znaczenie mogą mieć takie przedmioty jak biologia i chemia, a do humanistycznej WOS i język obcy. Szczegółowe informacje na ten temat wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć stronach www danej szkoły w zakładce „rekrutacja”.

 

Za daną ocenę będzie przysługiwała odpowiednia ilość punktów. I tak ocena:

 • celująca to 18 punkty;
 • bardzo dobra 17 punktów;
 • dobra 14 punktów;
 • dostateczna 8 punktów;
 • dopuszczająca 2 punkty.

 

Druga część tabeli do punkty za egzamin odpowiednio gimnazjalny i ósmoklasisty. Tutaj także maksymalnie można uzyskać 100 punktów:

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego nie będzie się brało pod uwagę wyniku z poziomu rozszerzonego z części językowej. Przeliczany będzie tylko poziom podstawowy.

Punktacja za egzamin gimnazjalny została rozbita na 5 kategorii:

 • j.polski;
 • historia i wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia, chemia, fizyka, geografia;
 • język obcy nowożytny.

Procent uzyskany z każdej z tych kategorii będzie przeliczany razy 0,2 – np. uczeń uzyskał z części językowej 75%, w tym przypadku otrzyma za tę cześć 15 punktów.

 

Egzamin ósmoklasisty to trzy części:
 • j.polski;
 • matematyka;

(tutaj wynik mnoży się razy 0,35)

 • oraz język obcy.

W tym wypadku wynik będzie się mnożyło razy 0,3.

Przykładowo: Emilia napisała egzamin z części polonistycznej na 70% = 24,5p. , matematycznej 55% = 19.25p. i językowej 80% = 24p, łącznie  uzyskując 67,75 punktów na 100 możliwych.

 

Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy uczniom i ich rodzicom wątpliwości związane z egzaminami na koniec szkoły podstawowej, gimnazjum i dalszą rekrutacją.

Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów z serii „Egzamin ósmoklasisty – i wiem wszystko”.

Egzamin ósmoklasisty – najczęstsze pytania cz.1

Egzamin ósmoklasisty – najczęstsze pytania cz.2